การจัดทำประกันภัยรถยนต์นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

ประกันภัยรถยนต์สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆคือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้นสามารถแยกย่อยลงไปได้อีกเป็นสามชนิดย่อยได้แก่ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นหนึ่ง ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสอง และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจชั้นสาม ซึ่งให้ขอบเขตความคุ้มครองแก่ผู้ที่ประสบภัยที่มากน้อยแตกต่างกันไป ทั้งยังมีผลต่อจำนวนเงินเบี้ยประกันที่จะต้องจ่ายในแต่ละครั้งในการจัดทำประกันภัยรถยนต์นั้นๆและการต่ออายุประกันภัยรถยนต์นั้นๆเพิ่มเติมออกไป ซึ่งความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ที่มีให้บริการจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ต่างๆนั้นก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆเพื่อดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้ามาซื้อบริการประกันภัยรถยนต์จากบริษัทของตนมากขึ้น ท่านซึ่งเป็นผู้เลือกรับบริการต่างๆเหล่านี้จึงควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดและความคิดเห็นต่างๆของผู้ที่เคยใช้บริการจากการดำเนินการให้ทางบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นๆทำการจ่ายเงินประกันชดเชยความเสียหายให้แก่คู่กรณีที่ได้รับบาดเจ็บทั้งชีวิต ร่างกายหรืออนามัย คุณภาพของการบริการเป็นอย่างไร มีความรวดเร็วเหมาะสมกับความรีบเร่งในสังคมยุคปัจจุบันหรือไม่ แล้วผู้คนที่ใช้บริการจากบริษัทประกันภัยรถยนต์นั้นๆมีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันมากน้อยเพียงไร และที่สำคัญที่สุดจากข้อมูลที่รับมาทั้งหมดเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วท่านยังให้ความไว้วางใจมากน้อยเท่าไร เมื่อทำการตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะจัดทำประกันภัยรถยนต์ได้แล้วก็ดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ให้แล้วเสร็จ

การจัดทำประกันภัยรถยนต์นั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่มีการพิจารณาและตราเป็นกฎหมายขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถอย่างไม่มีประสิทธิภาพในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในอดีต หรือหากกล่าวให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือเพื่อช่วยแก้ปัญหาการที่ผู้บาดเจ็บไม่ได้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์เสียชีวิตลงโดยที่ไม่ได้รับโอกาสความช่วยเหลือต่างๆ ทั้งยังอาจจะเป็นเหตุให้ครอบครัวของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนั้นต้องขาดเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัว เกิดเป็นภาระใหม่ที่ต้องช่วยกันแบกรับอย่างไม่ยุติธรรม เพราะไม่สามารถระบุผู้ก่อเหตุได้ ทำให้ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลหรือองค์กรใดๆได้ หรือกระนั้นก็อาจจะไม่มีค่าดำเนินการทางกฎหมายเพียงพอที่จะฟ้องร้องเพื่อให้ได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายอย่างเหมาะสมอีกด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.๒๕๓๕ นี้ได้มีการกำหนดให้ก่อตั้งกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถระบุผู้กระทำความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ หรือรถยนต์คันที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยังไม่ได้มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ใดๆ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ประสบภัยจากรถลง

งานวิจัยทางการแพทย์ที่มีความก้าวในช่วงที่ผ่านมา

มนุษย์ต้องการดำรงชีพอยู่ในสังคมต่อไปเรื่อยๆ ทำให้มนุษย์คิดค้นวิธีการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างยืนยาวที่สุด ทำให้ทางการแพทย์จำเป็นต้องคิดค้นเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ และสำหรับเทคโนโลยีที่ได้ก้าวหน้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

1.สเต็มเซลล์ เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งในร่างกายมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ได้แทบทุกชนิด  สเต็มเซลล์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  ในประเทศไทยได้มีการสนับสนุนการวิจัยสเต็มเซลล์มา 6-7 ปีแล้ว และประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ได้หลายชนิด รวมทั้งเริ่มมีการนำมาใช้รักษาจริง

2.interferon beta เป็นสารอย่างหนึ่งที่พบได้ในร่างกายเราเอง มีฤทธิ์ยับยั้งการโจมตีปลอกหุ้มเส้นประสาทของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ชะลอการดำเนินของโรคได้อย่างมาก
3.วัคซีนสำหรับอัลไซเมอร์   นักวิทยาศาสตร์จากประเทศแคนาดาได้พัฒนาวัคซีนที่มีฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาการสูญเสียความทรงจำ กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านสารก่อโรค ผู้ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์บางส่วนมีการตอบสนองต่อวัคซีนมีความจำที่ดีขึ้น

4.ยาต้านมะเร็งอัจฉริยะ นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบยามะเร็งตระกูลใหม่ที่ออกฤทธิ์อย่างจำเพาะเจาะจงเปรียบเหมือนกับจรวดนำวิถีที่ล็อคเป้าหมายให้ทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้น ยาเหล่านี้ได้แก่ Imatinib และ gefitinib ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการทดลองทางคลินิก

5.หัวใจเทียมเสมือนจริง หัวใจเทียมนี้ คือ AbioCor โดยบริษัท Abiomed ออกแบบและวิจัยพัฒนามากว่า 30 ปี AbioCor เป็นหัวใจเทียมที่ผลิตจากไททาเนียมและพลาสติกชนิดพิเศษ ได้รับการออกแบบให้ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังปอดและส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้เหมือนกับหัวใจจริง

6.ยาเพิ่ม HDL  เป็นโคเลสเตอรอลชนิดดีที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ ในผู้ที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงจะพบว่ามีโคเลสเตอรอลชนิดร้าย คือ แอลดีแอล มหาวิทยาลัยทัฟทส์ได้ค้นพบยาใหม่ที่เป็นความหวังสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ ยานี้คือ torcetrapib ที่สามารถกระตุ้นให้ระดับเอชดีแอลเพิ่มขึ้นได้ถึงสองเท่า และยังช่วยลดระดับแอลดีแอลได้ด้วย

ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น ยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ ทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ และอยู่ระหว่างการทดลอง ซึ่งต้องอาศัยเงินจำนวนมาก

การศึกษาวิจัยด้านโรคทางพันธุกรรม

1027321ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมโดยทำการตรวจจากยีน ปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าอย่างมากมาย ส่งผลให้มนุษย์ได้เรียนรู้และรู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในตัวเองได้ดียิ่งขึ้น การตรวจพันธุกรรมสามารถตรวจได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือการตรวจจากน้ำลาย ซึ่งสามารถตรวจหาความเสี่ยงของโรคต่างๆเพื่อการวางแผนและป้องกัน ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคร้ายต่างๆในอนาคตของคุณ รหัสพันธุกรรมของคุณ มีส่วนทำให้เกิดโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยได้มากถึง 30% และอีก 70% มาจากสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการดำรงชีวิต

ถึงแม้ว่าการทดสอบทางพันธุกรรมที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันมีมากขึ้นตามประเทศต่างๆจะครอบคลุมโรคพันธุกรรมที่เกิดจากยีนเดี่ยวหรือความผิดปกติของโครโมโซมเป็นส่วนใหญ่ เราทุกคนไม่เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องตื่นตัวและตามให้ทันต่อวิทยาการและความรู้ใหม่ๆ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของเราไม่มากก็น้อย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้กลับเข้าสู่ธรรมชาติ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม การมีสติในการดำรงชีวิต สิ่งเหล่านี้ช่วยแก้ไขสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง ส่วนสาเหตุจากปัจจัยทางพันธุกรรมซึ่งทำให้บางคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าคนอื่น นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงพยาธิกำเนิดของโรค บทบาทของสารพันธุกรรมต่อการเกิดและการดำเนินโรค เพื่อให้ได้การทดสอบทางพันธุกรรมที่เชื่อถือได้ เพื่อประเมินความเสี่ยง พยากรณ์ ป้องกัน ตลอดจนถึงการรักษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้ได้การรักษาที่มีประสิทธิภาพและมีผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาน้อยที่สุด

เนื่องจากโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากจะติดตัวไปตลอดชีวิต ทำได้แต่เพียงบรรเทาอาการไม่ให้เกิดขึ้นมากเท่านั้น ดังนั้นการป้องกันโรคทางพันธุกรรมที่ดีที่สุด คือ ก่อนแต่งงาน รวมทั้งก่อนมีบุตร คู่สมรสควรตรวจร่างกาย กรองสภาพทางพันธุกรรมเสียก่อนเพื่อทราบระดับเสี่ยง อีกทั้งโรคทางพันธุกรรมบางโรคสามารถตรวจพบได้ในช่วงก่อนตั้งครรภ์ จึงเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทารกที่จะเกิดมามีความเสี่ยงในการเป็นโรคทางพันธุกรรมน้อยลง ซึ่งโรคทางพันธุกรรมร้ายแรงบางโรคสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ การตรวจเลือดก่อนตัดสินใจตั้งครรภ์

การนำระบบการแพทย์ทางไกลมาใช้ยังเป็นทางเลือกในการให้บริการกับประชาชนอีกทางหนึ่ง

15

การแพทย์ไทยยุคใหม่เน้นระบบแพทย์ทางไกล ยกระดับสาธารณสุขไทยเมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการให้บริการการแพทย์ ในประเทศไทยเองได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริม เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะกับประชาชนผู้ที่อยู่ห่างไกล และเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบการแพทย์ทางไกล นับว่าเข้ามามีส่วนสำคัญที่ทำให้การรักษาพยาบาลภายในประเทศเกิดความเสมอภาพและเท่าเทียมกัน มูลนิธิอยู่ระหว่างการทดลองโครงการระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาและการสื่อสารระหว่างแพทย์ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กับสถานีอนามัยทดลองใน 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือได้ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสถานีอนามัยเข้าร่วมโครงการ ทดลอง 45 แห่งโดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทั้งจากกระทรวงสาธารณสุขการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัท QualCom ซึ่งเป็นผู้จัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุคให้กับแพทย์และสถานีอนามัย โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินงานภายในปีนี้และจะใช้ระยะเวลาในการทดลองโครงการเป็นเวลา 2 ปี

มูลนิธิ พอ.สว. เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การบริการสาธารณสุขพื้นฐาน ให้กับประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้นและการนำระบบการแพทย์ทางไกลมาใช้ยังเป็นทางเลือกในการให้บริการกับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยไม่เพียงแต่มูลนิธิ พอ.สว. เท่านั้นศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ก็เป็นอีกหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้นำเอาเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาช่วยเสริมบริการทางการแพทย์ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น โดยศูนย์ได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและพัฒนา ระบบการแพทย์ทาไกล ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งเน้นการจัดทำระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อสร้างเครือข่ายความเร็วสูงในการส่งผ่านภาพถ่ายจากเครื่อง PET-CT ไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออ่านผลและวินิจฉัยภาพถ่ายเซลล์มะเร็งผ่านระบบเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีทางการแพทย์และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการรักษาพยาบาลในประเทศ

ขณะที่ระบบการแพทย์ทางไกล มีการพัฒนาขึ้น การนำเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาใช้ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และระบบที่เรียกว่า Medical Grid นับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ไทย ทีจะทำให้การรักษาพยาบาลสามารถทำได้อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้นโดยเทคโนโลยี Medical Grid ดังกล่าว เป็นการพัฒนาระบบที่รวบรวมประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลส่วนที่เหลือ เพื่อมาใช้ประโยชน์และสร้างเป็นพลังประมวลผลที่มีความเร็วสูง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือ Server ที่มีราคาสูงมาใช้ ทำให้ง่ายต่อการขยายระบบในอนาคต และเทคโนโลยีกริดนี้ทำให้เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าองค์กรเสมือนหรือ Virtual organization ซึ่งทำให้การค้นหาและสืบค้นข้อมูลทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การพัฒนาเซ็นเซอร์และอุปกรณ์สุขภาพเชิงป้องกันแบบติดตัวหรือเคลื่อนย้ายสะดวก

แม้การพัฒนาระบบสารสนเทศและความรู้ทางการแพทย์และสุขภาพและการแห่งชาติ จะมีความสำคัญ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น แต่ยังไม่สามารถรองรับกับความต้องการของสังคมในบริบทของที่มีผู้สูงอายุจำนวนมากเพิ่มขึ้น ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานต้องใช้เวลาอยู่นอกบ้าน อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกล ดังนั้น การดูแลรักษาตนเองในเชิงป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง การดูแลกันเองในบริบทที่เป็นไปได้ การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สายเกินไป ตัวอย่างเช่น ประชากรในประเทศไทย มีภาวะอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิต เพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด และพบว่าประชากรที่ความดันโลหิตสูง จะเสียชีวิตเพิ่มเป็น 2-4 เท่าของผู้ที่ความดันโลหิตปกติ ดังนั้น การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการตรวจวิเคราะห์ระดับคลอเรสเตอรอล(Cholesterol)และไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดอัตราเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคดังกล่าว

โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการสุขภาพได้ดีขึ้น อำนวยความสะดวกต่อการวินิจฉัยโรค หรือให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังตนเอง สามารถติดตามสภาพของร่างกายด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ซึ่งประกอบด้วย

การออกแบบพัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ชีวภาพสำหรับการแพทย์ ที่มีความไวสูงขึ้นใช้ได้เองภายในประเทศ โดยมีการใช้นาโนเทคโนโลยี ได้แก่ วัสดุนาโน เช่น ท่อคาร์บอนนาโน Biological enzymes ร่วมกับวิธีการ Amperometric ซึ่งการใช้วัสดุนาโนร่วมกับเทคนิคดังกล่าวจะทำให้ได้เซ็นเซอร์ที่มีความไวสูงกว่าเซ็นเซอร์สำหรับการแพทย์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งทำให้สามารถใช้งานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และภายในโรงพยาบาลที่ห่างไกล หรือสามารถใช้ได้เองโดยผู้ป่วย

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดด้านสุขภาพ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ได้แก่ การประมวลคลื่นสัญญาณทางไฟฟ้า เซ็นเซอร์ชีวภาพ และความรู้เฉพาะโรค เช่น เครื่องมือเตือนภัยสุขภาพส่วนตัวแบบสวมใส่ได้ เช่น เครื่องมือวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Personalized ECG monitoring) ซึ่งการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือสัญญาณ ECG (Electrocardiogram) ที่วัดจากผู้ป่วย จะเป็นสัญญาณเบื้องต้นในการวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนหรือคัดกรองผู้ป่วยว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด

เครื่องมือตรวจวัดแบบพกพา (Portable Health Devices) เช่นเครื่องตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์แบบพกพา

พัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิของบุคคลแบบไม่สัมผัส ที่สามารถวัดอุณหภูมิของบุคคลได้หลายๆ คน พร้อมๆ กัน โดยอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิด้วยกล้องถ่ายภาพรังสีความร้อน วิธีการค้นหาใบหน้าของบุคคลจากการประมวลผลภาพ วิธีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ รวมไปถึงวิธีการชดเชยผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ตำแหน่งของบุคคล และการตรวจสอบอุณหภูมิที่พื้นผิว เข้าด้วยกัน

โครงการพัฒนาเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) สำหรับงานทันตกรรม ปัจจุบันเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ภายในประเทศทั้งหมดจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ และราคาแพง การกระจายตัวของระบบเครื่องมือต่อระดับภูมิภาคไม่ทั่วถึง ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของการรักษาและการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่ไม่เท่าเทียม ตลาดที่ให้บริการด้านทันตกรรมมีขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่มีการพัฒนาขึ้นเองทำให้ต้องเสียงบประมาณในการนำเข้า ดังนั้นหากโครงการสำเร็จจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้และทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่อุตสาหกรรมของเอกชนภายในประเทศด้วย